Vaakuna

Tynyksen sukuviirin on suunnitellut Ismo Tynys. Sukuviiri on tyyliltään moderni. Viirissä on kuvattuna osmankäämi eli tynys.

Viirin alaosa on vihreä kuvastaen suvun maanviljelystaustaa Viuhkolassa. Väri soveltuu hyvin myös Valkolan kulmakunnalta olevan suvun väriksi. Värien rajakohta on nousujohteinen kuvastaen sukuseuran pyrkimystä kaikessa toiminnassaan aina eteenpäin ja ylemmäksi. Raja kuvastaa myös tilan jakautumista kahdeksi tulipalon jälkeen. Viirin hapsut kuvastavat valmiin osmankäämin lentoonlähteneitä haituvia, Tynyksen jäseniä, jotka ovat levinneet kukin omalle taholleen.