Arvi Tynys

Koko Tynyksen suvun kuuluisin henkilö Arvi Tynys syntyi Viuhkolan kylän Pyöriän talossa 2.9.1902. Arvi oli Mikko Tynyksen nuorin eli 13. lapsi. Arvi kävi 4-vuotisen kansakoulun juuri toimintansa aloittaneessa Viuhkolan kansakoulussa. Arvin vanhin veli, Arvia 25 vuotta vanhempi "Pyöriän Manu" jäi hoitamaan kotitilaansa Pyöriää. Muut sisarukset joutuivat lähtemään maailmalle uutta ammattia etsimään. Monen sattuman kautta Arvi pääsi Suomen taideyhdistyksen piirustuskouluun, Ateneumiin 23-vuotiaana. Arvi kävi Ateneumin kuvanveistoluokan ja sai päästötodistuksen loistavin arvosanoin. Niin alkoi 27-vuotiaan miehen vapaan taiteilijan ohdakkeinen ura.

Valmistuttuaan Arvi Tynys teki opintomatkat Italiaan, Ranskaan, Itävaltaan, Unkariin ja Ruotsiin. Varsinkin Rooman menneen ajan muistomerkit vaikuttivat häneen ja hänen tuon ajan töihinsä suuresti. Nuori taiteilija saavutti suosiota kaikissa maailman huomattavissa taidekaupungeissa. Sodan jälkeen oli taide-elämä lamassa, se merkitsi myös Arvi Tynykselle työn puutetta. Tilanteen ratkaisi USA:sta tullut kirje. Yhdysvaltoihin muuttaneella vanhalla ystävällä oli Arvia varten jo työ odottamassa. Yhdysvaltoihin Arvi muutti vuonna 1946. Tämä työtaival vei Arvi Tynyksen ympäri Yhdysvaltoja New Yorkista Tyynen Meren ja Meksikon lahden rannoille sekä Väli-Amerikan saarelle Haitiin.

Haitissa valmistauduttiin tasavallan 200-vuotisjuhliin ja Arvi valittiin suunnittelemaan ja veistämään uudelle alueelle presidentin palatsin piha. Koko alueen suuret työt valmistuivat kahdessa vuodessa, vuosina 1949-1950. Haitissa Tynystä kutsuttiinkin Haitin kansalliskuvanveistäjäksi. Arvi Tynyksen kätten työt edustavat suomalaisten taiteilijain monumentaalisimpia aikaansaannoksia maamme rajojen ulkopuolella. Yhdysvalloissa Tynyksen tyyli muuttui abstraktimpaan suuntaan, kokonaan tila- ja viivavaikutukseen perustuvaksi. Viime vuosinaan hän pitäytyi lähinnä suomalaiseen puuhun sanoen sen aiheensa ja väriensä puolesta olevan kuvanveistäjän parhainta materiaalia. Suomalaiset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet Arvi Tynyksen Yhdysvalloissa omaksumaa uutta tyyliä.

Arvi Tynys oli ennen kaikkea kuvanveistäjä, mutta hän oli myös tunnustettu taidemaalari tehden niin akvarelleja kuin öljyväritöitäkin. Vielä Arvi Tynyksen kuoltuakin vuonna 1959 hänen taidettaan tuli esille Luumäellä. Kankaan hautausmaalle pystytettiin viime sodissa kaatuneiden karjalaisten sankarivainajien muistopatsas "Siunaava enkeli". Patsaan suunnitteli ja osittain valmistikin Arvi Tynys, mutta työn saattoi loppuun taiteilija Heikki Nieminen Helsingistä. Patsas kuvaa lentoon lähtevää enkeliä.

Arvi Tynys oli taiteilija, jonka taiteelle Suomella ei ollut varaa, niinpä hänen taiteensa koituikin lähinnä Amerikan mantereen hyväksi. Arvi Tynys oli aikansa huomattavampia suomalaisia kuvanveistäjiä, jonka monilla töillä on pysyvä paikka taiteen maailmassa. Hänessä yhtyi herkkyys suureen kykyyn yhdistää tyylilajeja ja muodostaa persoonallista ilmaisutapaa. Arvi Tynys nautti taiteilijana arvonantoa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ihmisenä Arvi Tynys oli miellyttävä, vaatimaton, hiljainen ja syvällinen. Vaikka sukumme kuuluisimman henkilön elämä päättyikin suhteellisen nuorena ehti hän kuitenkin elää täysipainoista elämää taiteelleen 30 vuoden ajan.

Kuvia Arvi Tynyksestä ja hänen taideteoksistaan